Skip to main content

Gelderse molendag 2022

Zaterdag 26 november organiseert de Molenfederatie Gelderland in samenwerking met het Gilde van Vrijwillige Molenaars Gelderland de Gelderse molendag 2022. Deze dag is gekoppeld aan het Jaar van de Molenaar 2022 ter ere van het 50 jarig bestaan van het Gilde van Vrijwillige Molenaars.

De opening van de Gelderse molendag zal verricht worden door de gedeputeerde van de provincie
Peter Drenth. Door het onthullen van de Gelderse molenvlag zal hij de dag officieel openen. Dit zal gebeuren op molen de Hermien in Harreveld om 8.45 uur.

In het kader van het gouden jubileum vindt er ook een bustocht plaats langs een aantal molens in de provincie. Een gezelschap vanuit de Molenfederatie Gelderland en het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Gelderland reist rond om een aantal molens in het zonnetje te zetten. In elke windstreek wordt één molen bezocht. Zo wordt op de Veluwe de watermolen van Wenum-Wiesel bezocht en in de Betuwe de molen Op Hoop Van Beter in Ingen. Daar zal o.a. de grootste Ingense molenkoek ooit worden aangesneden.
In Gelderland-Zuid wordt molen de Duffelt in Kekerdom aangedaan waar deze dag de feestelijke opening plaatsvindt van de nieuwe bezoekersruimte bij de molen.
Daarna zal het gezelschap weer teruggaan richting de Achterhoek waar de dag weer wordt afgesloten bij de molen Hermien in Harreveld.


   


Nieuwe bestuursleden voor de stichting Vrienden van de Gelderse Molen

Op 14 juni 2022 zijn bestuursleden van de Molenfederatie Gelderland toegetreden tot het bestuur van de stichting Vrienden van de Gelderse Molen. Tijdens een kleine, maar bijzondere, bijeenkomst in Epe werd afscheid genomen van vertrekkende bestuursleden.

Gerrit Pol, Rob zur Lage, Hans Hakvoort en Frans Klaus werden bedankt voor hun tomeloze inzet voor de Gelderse Molens. Frans Klaus blijft wel de donateursadministratie doen.

Petro van Doorne die al zitting had in het bestuur van de SVGM blijft aan als bestuurslid van de Molenfederatie.

Zo bestaan de SVGM en de Molenfederatie Gelderland naast elkaar onder hetzelfde bestuur. De Molenfederatie strikt voor moleneigenaren en de SVGM voor allen die belangstelling hebben in de Gelderse molens. Deze invulling is in overeenstemming met een eerder advies van de Vereniging de Hollandsche Molen.

Algemene ledenvergadering 21 mei 2022

Op 21 mei 2022 heeft de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Molenfederatie Gelderland plaatsgevonden.

Het zelfbenoemde bestuur is met algemene stemmen tot ‘het’ bestuur benoemd. Daarnaast is verslag gedaan van en verantwoording afgelegd over het eerste bestuursjaar. Centraal staan de activiteiten van de molenconsulent gericht op inventarisatie van de vragen van moleneigenaren. Vraagpatronen worden in kaart gebracht en aan het bestuur voorgelegd.

Jacquelien Willemse van de NOV (vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) heeft een lezing gehouden over het vinden van vrijwilligers en hoe je die aan je organisatie bindt.

Tevens was er een rondspraak rondom vraagstukken die leven bij moleneigenaren.

Dat is een punt waar de Molenfederatie veel belang aan hecht. Door het delen van elkaars ervaringen en kennis kunnen we elkaar versterken.

Afsluitend was er een rondleiding door de Witte Watermolen van Sonsbeek.

Jaar van de molenaar geopend

In het kader van het 50 jarig jubileum van het Gilde van Vrijwillige molenaars heeft Prinses Beatrix zaterdagmiddag 15 januari het Jaar van de Molenaar geopend. Door het beeldmerk van het Jaar van de Molenaar te onthullen heeft ze daarmee het startschot gegeven voor een jaar met veel aandacht voor het ambacht van molenaar.

In 1972 is het Gilde van vrijwillige Molenaars opgericht door een aantal enthousiaste molenaars die het beroep en ambacht van (wind- en water)molenaar aan het hart ging en deze voor de toekomst veilig wilden stellen.

Nu, 50 jaar later, is het een vereniging met 2600 leden, waarvan ongeveer 1500 gediplomeerde molenaars, een groot aantal leden-in-opleiding, molengidsen, jeugdleden en donateurs.  Deze leden zijn allen actief op één van de nog ongeveer 1200 in ons land bestaande en in bedrijf zijnde historische molens. Een mooie waardering is de erkenning door UNESCO van het “Ambacht van Molenaar” als immaterieel erfgoed.

In het jubileumjaar staat de opleiding tot molenaar centraal om hiermee extra aandacht te vragen voor het ambacht van molenaar. Zo hoopt het Gilde een nieuwe instroom van vrijwilligers te werven en daarmee ons cultureel erfgoed voor de toekomst te beschermen en te behouden.

In dit jubileumjaar zijn er diverse landelijke evenementen. Bijvoorbeeld de recordpoging om op 9 april zoveel molens tegelijkertijd te laten draaien.

In navolging van de landelijke activiteiten zullen alle afdelingen van het Gilde streekgebonden molenactiviteiten organiseren. Iedere maand zal een van de elf afdelingen van het Gilde in de provincies activiteiten organiseren zodat we een heel jaar lang onze molens en molenaars bekendheid geven.

In Gelderland zal in dat kader o.a. op 26 november een Gelderse molendag worden georganiseerd.

Bijeenkomst Lindesche molen afgelast

De bijeenkomst van aanstaande zaterdag 27 november in Vorden gaat helaas niet door.
Gezien de huidige corona ontwikkelingen lijkt het ons het beste om de bijeenkomst tot nader order uit te stellen.
We houden u op de hoogte wanneer we weer een nieuwe bijeenkomst kunnen beleggen.

Bijeenkomsten moleneigenaren

In november belegt de Federatie een drietal bijeenkomsten voor moleneigenaren.
Daar willen wij graag onszelf aan u voorstellen en onze plannen uiteenvouwen.
Ook horen we graag van de eigenaren waar de behoefte voor ondersteuning ligt.
Moleneigenaren ontvangen via De Hollandsche Molen een uitnodiging voor deze bijeenkomsten.
Mocht u deze niet ontvangen neemt u dan contact met ons op via de gegevens op deze website.
In eerste instantie zijn deze bijeenkomsten gericht op de moleneigenaren.
In een later stadium volgen ook bijeenkomsten voor molenaars en andere betrokkenen in het molenveld.

Voorste Molen Hellouw weer in bedrijf!

Op vrijdag 16 juli werd de Hooglandse molen, ook wel bekend als de Voorste Molen in Hellouw en oorspronkelijk gebouwd in 1803 na een grondige restauratie van de wieken en zware aandrijfas weer in bedrijf gesteld door de heer Peter Drenth, gedeputeerde van de Provincie Gelderland. Deze restauratie is voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Gelderland en subsidiënten waaronder het Prins Bernard Cultuurfonds, het Hendrik Mullerfonds en het molenfonds van de vereniging De Hollands Molen. Bij de heropening waren burgemeester Stoop van de gemeente West Betuwe en diverse vertegenwoordigers uit de molenwereld aanwezig. De molen is één van de nog twee overgebleven poldermolens in de provincie Gelderland en vormt samen met de Achterste Molen enkele honderden meters verderop in de Hellouwse polder , een uniek en zeldzaam ensemble. Tot aan 1947 hebben beide molens deze polder bemalen.

De restauratie betrof o.a. de vier wieken uit 1885 die voor een deel vervangen zijn met het complete hekwerk. Tegelijkertijd is de aandrijfas van de molen gerepareerd. Een specialistische molenmaker, firma van der Wal uit Oud-Alblas, heeft in totaal ruim een jaar gewerkt aan deze restauratie. Het totale project werd begeleid door bouwmeester Gijs van Reeuwijk uit Arum Friesland De Voorste Molen is één van de 7 molens die in eigendom zijn van de Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied.

  • 1
  • 2