Algemene ledenvergadering 21 mei 2022

Op 21 mei 2022 heeft de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Molenfederatie Gelderland plaatsgevonden.

Het zelfbenoemde bestuur is met algemene stemmen tot ‘het’ bestuur benoemd. Daarnaast is verslag gedaan van en verantwoording afgelegd over het eerste bestuursjaar. Centraal staan de activiteiten van de molenconsulent gericht op inventarisatie van de vragen van moleneigenaren. Vraagpatronen worden in kaart gebracht en aan het bestuur voorgelegd.

Jacquelien Willemse van de NOV (vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) heeft een lezing gehouden over het vinden van vrijwilligers en hoe je die aan je organisatie bindt.

Tevens was er een rondspraak rondom vraagstukken die leven bij moleneigenaren.

Dat is een punt waar de Molenfederatie veel belang aan hecht. Door het delen van elkaars ervaringen en kennis kunnen we elkaar versterken.

Afsluitend was er een rondleiding door de Witte Watermolen van Sonsbeek.

Vereniging Molenfederatie Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kasteelen

A          Zijpendaalseweg 44
            6814 CL Arnhem

             Postbus 7005
             6801 HA Arnhem

E          info@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E        thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T        06 28 42 26 40

Vereniging
Molenfederatie
Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kastelen

A    Zijpendaalseweg 44
       6814 CL   Arnhem

       Postbus 7005
       6801 HA Arnhem

E     secretaris@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E      thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T      06 28 42 26 40