ANBI

De Federatie wil ook de ANBI-status verwerven.
Het bestuur van de Federatie bestaat uit vrijwilligers die geen enkele vergoeding en/of beloning krijgen voor de verrichte werkzaamheden. De Stichting Vrienden van de Gelderse Molen bezit al de ANBI-status. Totdat de Federatie de ANBI-status verworven heeft, kunt u uw zeer gewaardeerde donatie doen via de site Stichting Vrienden van de Gelders Molen.

Wat is het belastingvoordeel van een culturele ANBI?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Als u de aangifte m.b.v. het programma van de belastingdienst doet is deze extra aftrek automatisch als u bij de gift het juiste vakje aanvinkt. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wat is het belastingvoordeel periodieke schenkingen?

Als u mocht besluiten om u vast te leggen om ons vijf jaar achtereen een wat grotere donatie te doen (vanaf € 25,00) kan dat u en ons extra voordeel opleveren. Zie daarvoor de website van de fiscus.

In het kort komt het erop neer dat u 125% van de waarde van de gift jaarlijks aangeeft bij uw belastingaangifte. Omdat dit een periodieke gift is hoeft u geen drempel te halen, u mag deze altijd als aftrekpost in mindering brengen. Omdat u een kwart meer mag aangeven dan u geschonken hebt krijgt u extra terug. En wij krijgen iets meer dan we anders gekregen zouden hebben. U kunt dus minder geven (na het in rekening brengen van de extra belastingaftrek) terwijl wij meer van u ontvangen.
Het formulier om een periodieke schenking te doen (minimaal voor vijf jaar) is daar ook te vinden.

Vereniging Molenfederatie Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kasteelen

A          Zijpendaalseweg 44
            6814 CL Arnhem

             Postbus 7005
             6801 HA Arnhem

E          info@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E        thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T        06 28 42 26 40

Vereniging
Molenfederatie
Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kastelen

A    Zijpendaalseweg 44
       6814 CL   Arnhem

       Postbus 7005
       6801 HA Arnhem

E     secretaris@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E      thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T      06 28 42 26 40