Skip to main content

Peter van den Tweel

bestuurder

Huidige functie: Directeur-bestuurder van Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen.

Nevenfuncties: Bestuurder Vereniging Nationale Monumenten Organisatie (NMO), Bestuurder Faunabeheer Kroondomein Het Loo, Bestuurder Stichting G. Ribbius Peletier jr. tot behoud van het Landgoed Linschoten, Voorzitter Raad van Commissarissen Buitenleven Vakanties.