Skip to main content

Vereniging Molenfederatie Gelderland

De kennisbank is live!

Als lid van de Molenfederatie Gelderland heeft u de inloggegevens ontvangen van ons ledengedeelte dat vanaf nu te bezoeken is.

Bent u nog geen lid of heeft u de mail met inloggegevens gemist stuur dan een bericht naar info@molenfederatiegelderland.nl

De Vereniging Molenfederatie Gelderland, kortweg Molenfederatie Gelderland is op 25 mei 2021 opgericht. De Federatie richt zich op moleneigenaren en plaatst ondersteuning van deze groep op de eerste plaats. Tegelijkertijd wil de Federatie alle betrokkenen, werkzaam op molengebied in Gelderland, met elkaar verbinden. 
De vereniging werkt nauw samen met het Gilde van Molenaars afdeling Gelderland en de provincie Gelderland.
Ook is de vereniging onderdeel van de Erfgoed Alliantie Gelderland waarmee zij samenwerkingsverbanden heeft met andere erfgoedpartners zoals de Monumentenwacht, Gelders Landschap en Kasteelen en het Gelders Genootschap.
 

Concreet werkt de Federatie aan : 

 • Instandhouding van alle molens in Gelderland
 • Samenbrengen van alle moleneigenaren in de Vereniging Molenfederatie Gelderland
 • Samenbrengen van alle betrokkenen in de provincie Gelderland zoals: molenaars, molenbouwers, molengilde, molenadviseurs enz.
 • Ondersteunen en vertegenwoordigen van de moleneigenaren op het gebied van aanvraag subsidie, onderhoud, brandpreventie, molenbiotoop, enz.
 • Het stimuleren van uitwisseling van kennis en ervaring tussen moleneigenaren onderling.

De Federatie werkt nauw samen met de provincie Gelderland en heeft dankzij de steun van de provincie een molenconsulent aan kunnen stellen.
De provincie op haar beurt voorziet in een jaarlijkse onderhoudssubsidie voor molens en stoomgemalen, en de subsidieregeling voor functioneel erfgoed. Tevens stelt de provincie budget beschikbaar voor de Gelderse monumentenfonds-hypotheek.
De Federatie is verheugd dat de provincie middels een actief subsidiebeleid de noodzaak inziet van de ondersteuning van ons molenbestand.

Dit geeft de Federatie de mogelijkheid op te treden als koepelorganisatie voor de moleneigenaren in de provincie Gelderland en als aanspreekpunt voor de landelijke belangenbehartiger de Vereniging de Hollandsche Molen.

Nieuwsberichten:

Gelderse Molendag 2023

11 september 2023
Ook dit jaar organiseert de Molenfederatie Gelderland in samenwerking met het Gilde van Molenaars Gelderland de Gelderse Molendag. De dag zal dit jaar plaatsvinden op 4 november 2023. Wij hopen dat…

Nieuwe cursus molengids

11 september 2023
In oktober zal er een nieuwe cursus voor molengidsen starten. Op zaterdag 7 en 21 oktober zal de cursus plaatsvinden in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. De eerste dag gaat over molenkennis…

Kwartaalblad

Eerdere edities zijn te lezen op de site van De Vrienden van De Gelderse Molen.

vmfg-home
 • Gelderse molenvlag

  De Molenfederatie heeft in samenwerking met het Gilde van Molenaars afdeling Gelderland een provinciale molenvlag uitgegeven.

  Op 26 november 2022 is deze onthuld tijdens de eerste Gelderse molendag.
  Alle moleneigenaren in Gelderland hebben deze vlag ontvangen. Mocht u hem niet hebben ontvangen,  of wilt u hem nabestellen, neemt u dan contact op.

 • Stichting Vrienden van de Gelderse Molen

  De Stichting Vrienden van de Gelderse Molens is in 1964 opgericht en heeft als doelstelling ‘de bevordering van het behoud en in werking houden van de in de provincie Gelderland aanwezige wind-, ros- en waterradmolens’. Een en ander in de meest uitgebreide zin.

  De stichting geeft elk kwartaal het blad ‘De Gelderse Molen’ uit voor haar donateurs. Ook de leden van de MFG ontvangen het blad. Sinds juni 2022 vallen de SVGM en de MFG onder hetzelfde bestuur. Waarbij de Stichting er is voor alle molenliefhebbers in Gelderland (en daarbuiten) terwijl de MFG zich speciaal richt op de Gelderse moleneigenaren. 

 • Ledengedeelte met informatie

  De Molenfederatie Gelderland is een vereniging voor eigenaren van Gelderse molens. Een lidmaatschap kost €50,- op jaarbasis per molen.

  Als lid krijgt u o.a. toegang tot het ledengedeelte op deze site waar u allerlei nuttige informatie kunt vinden met betrekking tot de instandhouding van uw molen.

 • Activiteiten & cursussen

  De Molenfederatie Gelderland organiseert regelmatig bijeenkomsten voor moleneigenaren. Dit om onderling contact en kennisuitwisseling te stimuleren, maar ook om kennis te verdiepen middels interessante lezingen en presentaties.

  Daarnaast is de MFG bezig om een cursus molengids te initiëren in Gelderland. In samenwerking met het Nederlands Openluchtmuseum wordt medio juni 2023 gestart met een eerste groep. Neem voor meer informatie contact op.

  Jaarlijks organiseert de Molenfederatie i.s.m. het Gilde van Molenaars afdeling Gelderland de Gelderse molendag. In 2023 zal deze plaatsvinden op 4 november.