Skip to main content

Kennisbank

Als lid van de Molenfederatie Gelderland kunt u gebruik maken van de kennisbank in ons ledengedeelte. Hier vindt u allerlei praktische informatie omtrent molenbezit en onderhoud.

Bent u nog geen lid of bent u uw inloggegevens kwijt, stuur dan een mail naar info@molenfederatiegelderland.nl


Vereniging Molenfederatie Gelderland

De Vereniging Molenfederatie Gelderland, kortweg Molenfederatie Gelderland is op 25 mei 2021 opgericht. De Federatie richt zich op moleneigenaren en plaatst ondersteuning van deze groep op de eerste plaats. Tegelijkertijd wil de Federatie alle betrokkenen, werkzaam op molengebied in Gelderland, met elkaar verbinden. 
De vereniging werkt nauw samen met het Gilde van Molenaars afdeling Gelderland, de provincie Gelderland en de Hollandsche Molen.

 

Concreet werkt de Federatie aan : 

 • Instandhouding van alle molens in Gelderland
 • Samenbrengen van alle moleneigenaren in de Vereniging Molenfederatie Gelderland
 • Samenbrengen van alle betrokkenen in de provincie Gelderland zoals: molenaars, molenbouwers, molengilde, molenadviseurs enz.
 • Ondersteunen en vertegenwoordigen van de moleneigenaren op het gebied van aanvraag subsidie, onderhoud, brandpreventie, molenbiotoop, enz.
 • Het stimuleren van uitwisseling van kennis en ervaring tussen moleneigenaren onderling.

De Federatie werkt nauw samen met de provincie Gelderland en heeft dankzij de steun van de provincie een molenconsulent aan kunnen stellen.
De provincie op haar beurt voorziet in een jaarlijkse onderhoudssubsidie voor molens en stoomgemalen, en de subsidieregeling voor functioneel erfgoed. Tevens stelt de provincie budget beschikbaar voor de Gelderse monumentenfonds-hypotheek.
De Federatie is verheugd dat de provincie middels een actief subsidiebeleid de noodzaak inziet van de ondersteuning van ons molenbestand.

Dit geeft de Federatie de mogelijkheid op te treden als koepelorganisatie voor de moleneigenaren in de provincie Gelderland en als aanspreekpunt voor de landelijke belangenbehartiger de Vereniging de Hollandsche Molen.

Gelderse Erfgoed Alliantie

De Molenfederatie is lid van de Gelderse Erfgoed Alliantie. Dit is een samenwerking van organisaties die zich inzetten voor instandhouding van erfgoed in de provincie Gelderland. Deze organisaties zijn : Geldersch Landschap en Kasteelen, het Gelders Genootschap, het Gelders Restauratie Centrum, de Monumentenwacht Gelderland, Gelderse Kerken, Erfgoed Gelderland en de provincie Gelderland.     

Nieuwsberichten:

Nieuwe cursus molengids afgerond

9 juni 2024
Op zaterdag 1 en 8 juni heeft de Molenfederatie in samenwerking met het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem weer een cursus molengids aangeboden. Negen nieuwe molengidsen hebben de cursus gevolg …

Gerrit Pol onderscheiden

20 februari 2024
Op de jaarvergadering van De Hollandsche Molen in Zwolle heeft De Stichting Molengiftenfonds Gerrit Pol onderscheiden. Hij ontving uit handen van voorzitter Maurits Pigeaud de oorkonde voor Vernuft…

Kwartaalblad

Eerdere edities zijn te lezen op de site van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen.

vmfg-home
 • Gelderse molenvlag

  De Molenfederatie heeft in samenwerking met het Gilde van Molenaars afdeling Gelderland een provinciale molenvlag uitgegeven.

  Op 26 november 2022 is deze onthuld tijdens de eerste Gelderse molendag.
  Alle moleneigenaren in Gelderland hebben deze vlag ontvangen. Mocht u hem niet hebben ontvangen,  of wilt u hem nabestellen, neemt u dan contact op.

 • Stichting Vrienden van de Gelderse Molen

  De Stichting Vrienden van de Gelderse Molens is in 1964 opgericht en heeft als doelstelling ‘de bevordering van het behoud en in werking houden van de in de provincie Gelderland aanwezige wind-, ros- en waterradmolens’. Een en ander in de meest uitgebreide zin.

  De stichting geeft elk kwartaal het blad ‘De Gelderse Molen’ uit voor haar donateurs. Ook de leden van de MFG ontvangen het blad. Sinds juni 2022 vallen de SVGM en de MFG onder hetzelfde bestuur. Waarbij de Stichting er is voor alle molenliefhebbers in Gelderland (en daarbuiten) terwijl de MFG zich speciaal richt op de Gelderse moleneigenaren. 

 • Ledengedeelte met informatie

  De Molenfederatie Gelderland is een vereniging voor eigenaren van Gelderse molens. Een lidmaatschap kost €50,- op jaarbasis per molen.

  Als lid krijgt u o.a. toegang tot het ledengedeelte op deze site waar u allerlei nuttige informatie kunt vinden met betrekking tot de instandhouding van uw molen.

 • Activiteiten & cursussen

  De Molenfederatie Gelderland organiseert regelmatig bijeenkomsten voor moleneigenaren. Dit om onderling contact en kennisuitwisseling te stimuleren, maar ook om kennis te verdiepen middels interessante lezingen en presentaties.

  De Molenfederatie is in samenwerking met het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem gestart met een cursus molengids. De cursus duurt twee zaterdagen waarbij de eerste dag gaat over algemene molenkennis en de tweede dag over presenteren. De cursus is in eerste instantie bedoeld om molengidsen op te leiden. Maar ook molenaars of molenaars in opleiding die zich meer willen verdiepen in het presenteren zijn van harte welkom. Of bijvoorbeeld bestuursleden van molenstichtingen die wat meer kennis op willen doen over molens kunnen zich opgeven. Er zijn geen kosten aan verbonden. Neem voor meer informatie contact op.

  Jaarlijks organiseert de Molenfederatie i.s.m. het Gilde van Molenaars afdeling Gelderland de Gelderse molendag. In 2024 zal deze plaatsvinden op 2 november.