Skip to main content

Gerrit Pol onderscheiden

20 februari 2024
Op de jaarvergadering van De Hollandsche Molen in Zwolle heeft De Stichting Molengiftenfonds Gerrit Pol onderscheiden. Hij ontving uit handen van voorzitter Maurits Pigeaud de oorkonde voor Vernuft…

SIM bijdrage verhoogd!

24 november 2023
Goed nieuws voor moleneigenaren, de bijdrage voor molens vanuit de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) is verhoogd. Vanaf 1 januari 2024 wordt het maximumbedrag aan subsidiabele kosten…

Najaarscursus molengids afgerond

12 september 2023
21 oktober was de afsluitende dag van de cursus molengids. De cursus vond plaats in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Na de eerste dag algemene molenkennis op 7 oktober werd de tweede dag h…

Gelderse molendag zaterdag 4 november 2023

11 september 2023
Ook dit jaar organiseert de Molenfederatie Gelderland in samenwerking met het Gilde van Molenaars Gelderland de Gelderse Molendag. De dag zal dit jaar plaatsvinden op 4 november 2023. Wij hopen dat…

Eerste cursus molengids afgerond

3 juli 2023
Zaterdag 1 juli is de eerste cursus molengids afgerond op het Openluchtmuseum in Arnhem. De vier deelnemers van de pilot groep hebben eerst 17 juni op de Warkense molen een lesdag algemene molenken…

Molensubsidies opgenomen in coalitieakkoord

16 juni 2023
De coalitiepartijen in Gelderland hebben een coalitieakkoord bereikt wat deze week gepresenteerd is. Tot onze grote vreugde staat daar de zin in opgenomen ‘We houden de molensubsidies in stand’. On…

Molenaar(s) en/of ondernemer gezocht voor molen de Vlijt en Vrieze’s Erfgoed

17 april 2023
Op molen de Vlijt in Wapenveld is vanaf 1 juni plaats voor een of meerdere enthousiaste molenaar(s) en/of een ondernemer die de uitdaging aan wil gaan om molen de Vlijt en Vrieze’s Erfgoed verder u…

Hoorzitting provinciale subsidie

12 april 2023
11 april vond de hoorzitting plaats over het afschaffen van de provinciale onderhoudssubsidie voor molens en stoomgemalen. In totaal zijn er 65 bezwaren ingediend waarvan er 42 behandeld zijn. De o…

Afschaffen provinciale molensubsidie

7 maart 2023
Afgelopen najaar heeft de provincie n.a.v. de provinciale herijkingsoperatie besloten te stoppen met de subsidie ‘5.5 historische molens en stoomgemalen’. Via deze regeling konden moleneigenaren €2…

Gelderse molendag 2022

9 november 2022
Zaterdag 26 november organiseert de Molenfederatie Gelderland in samenwerking met het Gilde van Vrijwillige Molenaars Gelderland de Gelderse molendag 2022. Deze dag is gekoppeld aan het Jaar van …