Skip to main content

Gelderse Molendag 2023

11 september 2023
Ook dit jaar organiseert de Molenfederatie Gelderland in samenwerking met het Gilde van Molenaars Gelderland de Gelderse Molendag. De dag zal dit jaar plaatsvinden op 4 november 2023. Wij hopen dat…

Nieuwe cursus molengids

11 september 2023
In oktober zal er een nieuwe cursus voor molengidsen starten. Op zaterdag 7 en 21 oktober zal de cursus plaatsvinden in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. De eerste dag gaat over molenkennis…

Eerste cursus molengids afgerond

3 juli 2023
Zaterdag 1 juli is de eerste cursus molengids afgerond op het Openluchtmuseum in Arnhem. De vier deelnemers van de pilot groep hebben eerst 17 juni op de Warkense molen een lesdag algemene molenken…

Molensubsidies opgenomen in coalitieakkoord

16 juni 2023
De coalitiepartijen in Gelderland hebben een coalitieakkoord bereikt wat deze week gepresenteerd is. Tot onze grote vreugde staat daar de zin in opgenomen ‘We houden de molensubsidies in stand’. On…

Molenaar(s) en/of ondernemer gezocht voor molen de Vlijt en Vrieze’s Erfgoed

17 april 2023
Op molen de Vlijt in Wapenveld is vanaf 1 juni plaats voor een of meerdere enthousiaste molenaar(s) en/of een ondernemer die de uitdaging aan wil gaan om molen de Vlijt en Vrieze’s Erfgoed verder u…

Hoorzitting provinciale subsidie

12 april 2023
11 april vond de hoorzitting plaats over het afschaffen van de provinciale onderhoudssubsidie voor molens en stoomgemalen. In totaal zijn er 65 bezwaren ingediend waarvan er 42 behandeld zijn. De o…

Afschaffen provinciale molensubsidie

7 maart 2023
Afgelopen najaar heeft de provincie n.a.v. de provinciale herijkingsoperatie besloten te stoppen met de subsidie ‘5.5 historische molens en stoomgemalen’. Via deze regeling konden moleneigenaren €2…

Gelderse molendag 2022

9 november 2022
Zaterdag 26 november organiseert de Molenfederatie Gelderland in samenwerking met het Gilde van Vrijwillige Molenaars Gelderland de Gelderse molendag 2022. Deze dag is gekoppeld aan het Jaar van …

Nieuwe bestuursleden voor de stichting Vrienden van de Gelderse Molen

6 juli 2022
Op 14 juni 2022 zijn bestuursleden van de Molenfederatie Gelderland toegetreden tot het bestuur van de stichting Vrienden van de Gelderse Molen. Tijdens een kleine, maar bijzondere, bijeenkomst i…

Algemene ledenvergadering 21 mei 2022

6 juli 2022
Op 21 mei 2022 heeft de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Molenfederatie Gelderland plaatsgevonden. Het zelfbenoemde bestuur is met algemene stemmen tot ‘het’ bestuur benoemd. D…