Skip to main content

Nieuwe cursus molengids afgerond

Op zaterdag 1 en 8 juni heeft de Molenfederatie in samenwerking met het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem weer een cursus molengids aangeboden.
Negen nieuwe molengidsen hebben de cursus gevolg onder leiding van Franck de Hoogh en Ada Meurs. Tevens hebben zij de eerste uitgave van de molengids voor molengidsen
Gelderland ontvangen. Bij voldoende belangstelling volgt er weer een nieuwe cursus medio september 2024.