Skip to main content

SIM bijdrage verhoogd!

Goed nieuws voor moleneigenaren, de bijdrage voor molens vanuit de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) is verhoogd. Vanaf 1 januari 2024 wordt het maximumbedrag aan subsidiabele kosten voor molens verhoogd van € 60.000 naar € 72.500. Het subsidiepercentage blijft ongewijzigd 60%.

Molens kennen in tegenstelling tot andere categorieën rijksmonumenten geen maximale subsidiabele kosten op basis van de herbouwwaarde, maar een vast bedrag aan maximale subsidiabele kosten. De Hollandsche Molen heeft aandacht gevraagd voor indexatie van het maximumbedrag aan subsidiabele kosten voor molens, omdat het huidige maximumbedrag onvoldoende is om de molens goed in stand te kunnen houden.