Skip to main content

Gerrit Pol onderscheiden

Op de jaarvergadering van De Hollandsche Molen in Zwolle heeft De Stichting Molengiftenfonds Gerrit Pol onderscheiden. Hij ontving uit handen van voorzitter Maurits Pigeaud de oorkonde voor Vernuft en Volharding voor zijn jarenlange inzet voor de Gelderse molens. Gerrit is lange tijd voorzitter geweest van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen en heeft in die tijd bijzonder ingezet voor het welzijn van de molens in onze provincie. Met name ook richting het provinciale beleid. Tevens is hij ook van groot belang geweest voor de oprichting van de Molenfederatie Gelderland. Namens de Molenfederatie feliciteren wij Gerrit van harte met deze zeer verdiende onderscheiding!