Skip to main content

Loes van Ruijven-van Leeuwen

bestuurder

Werkzaam geweest in het publieke domein (Ministerie van VWS en gemeente). Daarnaast politiek actief geweest als raadslid, statenlid en lid van het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland. Ze was burgemeester van de gemeente Lingewaal van 2006 tot 2019 en waarnemend burgemeester van de gemeente Neerijnen tussen januari 2013 en 2015. Daarnaast is ze in diverse besturen/raden van toezicht actief geweest. Op het moment is ze oa. voorzitter van de Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied en lid van de Molenadviesraad.