Skip to main content

Jaar van de molenaar geopend

In het kader van het 50 jarig jubileum van het Gilde van Vrijwillige molenaars heeft Prinses Beatrix zaterdagmiddag 15 januari het Jaar van de Molenaar geopend. Door het beeldmerk van het Jaar van de Molenaar te onthullen heeft ze daarmee het startschot gegeven voor een jaar met veel aandacht voor het ambacht van molenaar.

In 1972 is het Gilde van vrijwillige Molenaars opgericht door een aantal enthousiaste molenaars die het beroep en ambacht van (wind- en water)molenaar aan het hart ging en deze voor de toekomst veilig wilden stellen.

Nu, 50 jaar later, is het een vereniging met 2600 leden, waarvan ongeveer 1500 gediplomeerde molenaars, een groot aantal leden-in-opleiding, molengidsen, jeugdleden en donateurs.  Deze leden zijn allen actief op één van de nog ongeveer 1200 in ons land bestaande en in bedrijf zijnde historische molens. Een mooie waardering is de erkenning door UNESCO van het “Ambacht van Molenaar” als immaterieel erfgoed.

In het jubileumjaar staat de opleiding tot molenaar centraal om hiermee extra aandacht te vragen voor het ambacht van molenaar. Zo hoopt het Gilde een nieuwe instroom van vrijwilligers te werven en daarmee ons cultureel erfgoed voor de toekomst te beschermen en te behouden.

In dit jubileumjaar zijn er diverse landelijke evenementen. Bijvoorbeeld de recordpoging om op 9 april zoveel molens tegelijkertijd te laten draaien.

In navolging van de landelijke activiteiten zullen alle afdelingen van het Gilde streekgebonden molenactiviteiten organiseren. Iedere maand zal een van de elf afdelingen van het Gilde in de provincies activiteiten organiseren zodat we een heel jaar lang onze molens en molenaars bekendheid geven.

In Gelderland zal in dat kader o.a. op 26 november een Gelderse molendag worden georganiseerd.