Nieuwe bestuursleden voor de stichting Vrienden van de Gelderse Molen

Op 14 juni 2022 zijn bestuursleden van de Molenfederatie Gelderland toegetreden tot het bestuur van de stichting Vrienden van de Gelderse Molen. Tijdens een kleine, maar bijzondere, bijeenkomst in Epe werd afscheid genomen van vertrekkende bestuursleden.

Gerrit Pol, Rob zur Lage, Hans Hakvoort en Frans Klaus werden bedankt voor hun tomeloze inzet voor de Gelderse Molens. Frans Klaus blijft wel de donateursadministratie doen.

Petro van Doorne die al zitting had in het bestuur van de SVGM blijft aan als bestuurslid van de Molenfederatie.

Zo bestaan de SVGM en de Molenfederatie Gelderland naast elkaar onder hetzelfde bestuur. De Molenfederatie strikt voor moleneigenaren en de SVGM voor allen die belangstelling hebben in de Gelderse molens. Deze invulling is in overeenstemming met een eerder advies van de Vereniging de Hollandsche Molen.

Vereniging Molenfederatie Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kasteelen

A          Zijpendaalseweg 44
            6814 CL Arnhem

             Postbus 7005
             6801 HA Arnhem

E          info@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E        thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T        06 28 42 26 40

Vereniging
Molenfederatie
Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kastelen

A    Zijpendaalseweg 44
       6814 CL   Arnhem

       Postbus 7005
       6801 HA Arnhem

E     secretaris@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E      thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T      06 28 42 26 40