Zienswijze

Een zienswijze is niet anders dan een brief aan de gemeenteraad waarin u uw mening geeft over het nieuwe plan. Het is noodzakelijk dat u uw bezwaren hierin volledig omschrijft. Als u dit niet doet, vervalt ook de mogelijkheid om op dat punt beroep in te stellen nadat het bestemmingsplan is vastgesteld. De gemeenteraad kan deze punten dan bekijken en meenemen in de uiteindelijke beslissing.

Inhoud zienswijze

In een zienswijze moet in ieder geval staan:

  • de naam en het adres van de indiener of indienende groep
  • de datum van de zienswijze
  • een omschrijving en de datum van het besluit waartegen de zienswijze is gericht
  • alle gronden (argumenten) van de zienswijze
  • als de indiener een vereniging of stichting is, de statuten en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel

Hoorzitting

Voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt, kan men nog besluiten een hoorzitting te organiseren, maar dit is niet verplicht. Als er geen hoorzitting is vermeld in de bekendmaking van het besluit, kun je vragen om er een te organiseren. Tijdens de hoorzitting kun je mondelinge zienswijzen indienen. Ook degenen die een schriftelijke zienswijze hebben gegeven, kunnen op deze zitting het woord voeren.

  • Let op: controleer zorgvuldig of je zienswijze wel goed is weergegeven in het verslag van de zitting


Termijnen

De zienswijze moet binnen de gestelde inspraaktermijn (binnen 6 weken vanaf de eerste dag van terinzagelegging, tenzij anders bepaald) ingediend zijn.


Nadat de termijn voor het indienen van zienswijzen is verstreken, de gemeenteraad tot een definitief besluit. Hiervoor heeft het tot uiterlijk 6 maanden na ontvangst van de aanvraag de tijd.

Vereniging Molenfederatie Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kasteelen

A          Zijpendaalseweg 44
            6814 CL Arnhem

             Postbus 7005
             6801 HA Arnhem

E          info@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E        thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T        06 28 42 26 40

Vereniging
Molenfederatie
Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kastelen

A    Zijpendaalseweg 44
       6814 CL   Arnhem

       Postbus 7005
       6801 HA Arnhem

E     secretaris@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E      thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T      06 28 42 26 40