Skip to main content

Privacybeleid

De Vereniging Molenfederatie Gelderland, gevestigd aan Zijpendaalseweg 44 6814CL Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zijpendaalseweg 44 6814CL Arnhem

J.H. Bosch is de functionaris gegevensbescherming van Vereniging Molenfederatie Gelderland.
Hij is te bereiken via secretaris@molenfederatiegelderland.nl of op tel.nr. 0031653549099

Verwerkte persoonsgegevens

De Vereniging Molenfederatie Gelderland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan de vereniging verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Vereniging Molenfederatie Gelderland verwerkt verder geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Doel en basis voor gebruik persoonsgegevens

De Vereniging Molenfederatie Gelderland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief 
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Bewaartermijn persoonsgegevens

Vereniging Molenfederatie Gelderland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens wordt gehanteerd: duur van het lidmaatschap

Delen van persoonsgegevens met derden

De Vereniging Molenfederatie Gelderland deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De Vereniging Molenfederatie Gelderland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Vereniging Molenfederatie Gelderland uw persoonsgegevens alleen aan anderen met uw nadrukkelijke toestemming

Gebruikte Cookies, of vergelijkbare technieken

De Vereniging Molenfederatie Gelderland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee onze website worden geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de Vereniging een verzoek kunt indienen om de bewaarde persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@molenfederatiegelderland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Vereniging Molenfederatie Gelderland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. De Vereniging Molenfederatie Gelderland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging Molenfederatie Gelderland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met functionaris gegevensbescherming (secretaris) via secretaris@molenfederatiegelderland.nl

versie dec. 2021