VriendenLoterij Molenprijs

De Molenprijs is een van de grootste publieksprijzen van Nederland. Ieder jaar wint het molenproject dat de meeste publieksstemmen heeft gekregen.
De winnaar van de VriendenLoterij Molenprijs ontvangt in 2023 €100.000,- om het projectplan uit te voeren. De andere genomineerden ontvangen het aantal stemmen dat op hun project is uitgebracht in euro’s. Is er bij u op de molen een aansprekend project? Dan kunt u in aanmerking komen voor deelname aan de VriendenLoterij Molenprijs. Denk bijvoorbeeld aan een restauratieproject,  een vervanging of reparatie van een molenonderdeel, het (ver)bouwen van een publieksinformatiecentrum, het plaatsen van informatiepanelen op- en rond de molen voor het publiek … of een andere lang gekoesterde wens.
De molenprijs is uitermate geschikt voor projecten die niet in aanmerking komen voor subsidie.

Er is een inschrijvingsperiode aangezien deze molenprijs jaarlijks wordt uitgegeven. Hiervoor moet het aanmeldformulier worden ingevuld. Onder de wedstrijdvoorwaarden staan de regels waaraan het molenproject en de aanvrager moeten voldoen. De VriendenLoterij Molenprijs is een jaarlijkse publieksprijs, ingesteld door De Hollandsche Molen in samenwerking met de VriendenLoterij. Met de prijs willen beide organisaties laten zien dat molens een onmisbaar en belangrijk onderdeel zijn van het Nederlands cultureel erfgoed. De prijs stelt een molen in staat een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan.

Vorige winnaars zijn :

2022 Molen de Noordstar Noordbroek
2021 Molen de Otter Amsterdam
2020 Molen Ceres Bovenkarspel
2019 Molen de Lelie Puttershoek
2018 Molen de Lastdrager Hoogwoud
2017 Molen de Traanroeier Oudeschild

Deelnamevoorwaarden

De VriendenLoterij Molenprijs 2023 is zeer breed opgezet om zoveel mogelijk eigenaren de kans te bieden om genomineerd te worden voor deze prijs. Voor alle molentypen kan een projectplan ingediend worden. Er is een beperkt aantal eisen waaraan de molen moet voldoen:

 • Het project betreft de vernieuwing (bijvoorbeeld educatief- of bezoekerscentrum, winkel), ontwikkeling van nieuwe inkomstenbronnen, verbetering van toegankelijkheid, ontwikkelingen van samenwerkingen), instandhouding, restauratie, (partieel) herstel van de molen en/of bijgebouw. Dan wel betreft het een project dat betrekking heeft op het vergroten van inclusiviteit en diversiteit op de molen;
 • De molen is toegankelijk voor het publiek of het publiekbereik wordt met de aanvraag substantieel vergroot;
 • Voor de molen is een risico-inventarisatie en evaluatie opgesteld met behulp van de bij De Hollandsche Molen te verkrijgen veiligheidsmap (niet ouder dan 2 jaar).

Deelname aan de VriendenLoterij Molenprijs 2023 staat open voor molens die gelegen zijn op Nederlands grondgebied. De volgende eigenaren zijn uitgesloten van deelname:

 • (Semi) overheden (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, recreatieschappen);
 • Particulieren, indien ze de betreffende molen bewonen;
 • Partners/beneficiënten van de VriendenLoterij of Nationale Postcode Loterij;
 • Een stichting of vereniging die het volledige financieel en technisch beheer over een molen voert die eigendom is van een onder het eerste punt genoemde overheid, kan wel deelnemen aan de Molenprijs, mits de betreffende (semi)overheidsinstelling dan wel als gevolmachtigde het aanmeldformulier mede ondertekent.

Overige voorwaarden

Bij winst van de VriendenLoterij Molenprijs kan voor hetzelfde project geen aanvraag meer gedaan worden voor de regelingen restauratie alsook groot onderhoud bij het Molenfonds. Heeft het project niet gewonnen? Dan kan men voor dit project pas vanaf het jaar erop een aanvraag doen bij het Molenfonds. Deelname aan de VriendenLoterij Molenprijs moet betrekking hebben op het gehele project of het overgrote deel van het project.

Het projectplan dat wordt aangemeld voor nominatie voor de Molenprijs moet aan de volgende eisen voldoen:

 • De aanvraag omvat werkzaamheden vanaf minimaal € 75.000. Het te winnen bedrag is maximaal € 100.000 (incl. BTW). Indien de kosten van het project meer dan € 100.000 bedragen dient de eigenaar voor het dekkingstekort garant te staan. Bij de aanmelding van het project moet naast de begroting een dekkingsplan worden meegestuurd;
 • De voorgestelde restauratie/verbetering/toevoeging/reparatie van de molen druist niet in tegen de wet- en regelgeving en het beleid van De Hollandsche Molen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of de betreffende gemeente (bij gemeentelijk monument);
 • Het uit te voeren project start uiterlijk voor Nationale Molendag 2024 en dient te worden afgerond voor Nationale Molendag 2025. De molen is voor het publiek geopend en te bezoeken.
 • In het belang van de molen kan De Hollandsche Molen gemotiveerd afwijken van de door haar gestelde regels.

Vereniging Molenfederatie Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kasteelen

A          Zijpendaalseweg 44
            6814 CL Arnhem

             Postbus 7005
             6801 HA Arnhem

E          info@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E        thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T        06 28 42 26 40

Vereniging
Molenfederatie
Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kastelen

A    Zijpendaalseweg 44
       6814 CL   Arnhem

       Postbus 7005
       6801 HA Arnhem

E     secretaris@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E      thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T      06 28 42 26 40