Het Molenfonds

Het Molenfonds is door De Hollandsche Molen  opgericht om zoveel mogelijk middelen voor groot onderhoud en restauraties van molens samen te brengen.
Het Molenfonds is mogelijk dankzij bijdragen van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, VriendenLoterij, Prins Bernhard Cultuurfonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting en de donateurs van het Molenfonds. Ook de bijdragen van de Van Toorn Scholtenstichting dragen bij aan het behoud van molens in Nederland.

Regeling Groot Onderhoud

Het Molenfonds is bedoeld om bij te dragen aan groot onderhoud van molens. Door regelmatiger groot onderhoud aan molens te stimuleren zorgt het Molenfonds ervoor dat grote restauraties minder vaak nodig zijn, terwijl de algemene onderhoudstoestand van molens verbetert.
Om dit te kunnen bewerkstelligen is er de regeling Groot Onderhoud.
Bent u moleneigenaar, bestuurslid van een molenstichting of verantwoordelijk voor het onderhoud van een molen, dan kunt u een subsidie-aanvraag indienen. Uiteraard zijn er wel voorwaarden verbonden aan de aanvraag.

Vereniging Molenfederatie Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kasteelen

A          Zijpendaalseweg 44
            6814 CL Arnhem

             Postbus 7005
             6801 HA Arnhem

E          info@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E        thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T        06 28 42 26 40

Vereniging
Molenfederatie
Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kastelen

A    Zijpendaalseweg 44
       6814 CL   Arnhem

       Postbus 7005
       6801 HA Arnhem

E     secretaris@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E      thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T      06 28 42 26 40