Skip to main content

Molenfonds

Het Molenfonds is door De Hollandsche Molen  opgericht om zoveel mogelijk middelen voor groot onderhoud en restauraties van molens samen te brengen.
Het Molenfonds is mogelijk dankzij bijdragen van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, VriendenLoterij, Prins Bernhard Cultuurfonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting en de donateurs van het Molenfonds. Ook de bijdragen van de Van Toorn Scholtenstichting dragen bij aan het behoud van molens in Nederland.

Regeling Groot Onderhoud

Het Molenfonds is bedoeld om bij te dragen aan groot onderhoud van molens. Door regelmatiger groot onderhoud aan molens te stimuleren zorgt het Molenfonds ervoor dat grote restauraties minder vaak nodig zijn, terwijl de algemene onderhoudstoestand van molens verbetert.
Om dit te kunnen bewerkstelligen is er de regeling Groot Onderhoud.
Bent u moleneigenaar, bestuurslid van een molenstichting of verantwoordelijk voor het onderhoud van een molen, dan kunt u een subsidie-aanvraag indienen. Uiteraard zijn er wel voorwaarden verbonden aan de aanvraag.