Handhavingsverzoek

Een handhavingsverzoek is een verzoek aan een overheidsorganisatie om te handhaven bij een mogelijke overtreding. De overheidsorganisatie neemt over het verzoek een formeel besluit, waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. Neem voor meer informatie over het handhavingsverzoek contact op met bijvoorbeeld uw gemeente.

Waar moet een handhavingsverzoek aan voldoen?

  • Omschrijving van het verzoek. Je moet duidelijk omschrijven waartegen volgens jou handhavend moet worden opgetreden.
  • Insturen naar het bevoegd gezag. Een verzoek om handhaving kan schriftelijk worden gedaan.
  • Naam en adres, ondertekening en datum.

Vereniging Molenfederatie Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kasteelen

A          Zijpendaalseweg 44
            6814 CL Arnhem

             Postbus 7005
             6801 HA Arnhem

E          info@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E        thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T        06 28 42 26 40

Vereniging
Molenfederatie
Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kastelen

A    Zijpendaalseweg 44
       6814 CL   Arnhem

       Postbus 7005
       6801 HA Arnhem

E     secretaris@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E      thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T      06 28 42 26 40