Financiering restauratie

Bij restauratie en groot onderhoud van de molen lopen de kosten zo hoog op dat ze niet meer uit de onderhoudssubsidies te betalen zijn. Hiervoor bestaat in Gelderland de regeling ‘functioneel gebruik erfgoed’.
Doorgaans voorziet de provincie in 50% van de kosten mits de eigenaar van de molen de andere kosten dekt. Dit kan (deels) uit eigen kapitaal maar vaak ben je als eigenaar dan aangewezen op alternatieve bronnen van inkomsten. Dat kan bijvoorbeeld het molenfonds van De Hollandsche Molen zijn, of andere (lokale) fondsen die bijdragen geven aan molens of bijvoorbeeld crowdfunding.
Ook is het te overwegen om mee te doen aan de jaarlijkse molenprijs.
Daarnaast is het raadzaam om bij de gemeente te informeren of zij een financiële bijdrage kunnen doen.
Om het resterende deel van de restauratie te financieren kun je als eigenaar acties ondernemen om geld in te zamelen of een laagrentende lening afsluiten bij het Gelders restauratiefonds via het nationaal restauratiefonds.

Vereniging Molenfederatie Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kasteelen

A          Zijpendaalseweg 44
            6814 CL Arnhem

             Postbus 7005
             6801 HA Arnhem

E          info@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E        thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T        06 28 42 26 40

Vereniging
Molenfederatie
Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kastelen

A    Zijpendaalseweg 44
       6814 CL   Arnhem

       Postbus 7005
       6801 HA Arnhem

E     secretaris@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E      thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T      06 28 42 26 40