Financiering molenonderhoud

Voor het onderhoud van de molen zijn er een aantal subsidieregelingen. Als de molen een rijksmonumentale status heeft kun je een beroep doen op de Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) van de Rijksdienst voor Cultuur en Erfgoed (RCE). Zij voorzien in 60% van maximaal € 60.000 over een periode van zes jaar mits je als eigenaar zelf 40% hiervan bijdraagt.     
Molens met een status als gemeentelijk monument dienen bij hun eigen gemeente te informeren naar de mogelijkheden voor ondersteuning bij onderhoud. Zij komen niet in aanmerking voor de SIM.

Daarnaast voorziet de provincie Gelderland (t/m 2023) in de subsidieregeling ‘historische molens en stoomgemalen’ van €2000,- per molen per jaar. Deze geldt voor alle draaivaardige wind- water- en rosmolens, mits aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument. Aan te vragen voor 31 december van het lopende jaar.
Deze subsidie vraag je aan via het subsidieloket van de provincie. Zie hiervoor de handleiding
aanvragen provinciale subsidie
.
Als stichting of bedrijf heb je daarvoor e-herkenning nodig.
Het is zaak deze op tijd aan te vragen omdat dit enige tijd in beslag neemt.

Naast de rijks- en provinciale subsidie kunnen gemeenten mogelijk ook bijdragen in de kosten van het onderhoud. Informeer hiervoor bij de eigen gemeente naar de mogelijkheden.

Niet alle kosten aan de molen zijn subsidiabel. Sommige kosten zoals verzekeringen, nutsvoorzieningen, lasten en abonnementen voor controles zijn niet subsidiabel.
Deze dien je als eigenaar zelf te bekostigen naast de 40% bijdrage aan de SIM.  
Dit kan vanuit eigen kapitaal of door het genereren van inkomsten. Dit kan zijn door bijvoorbeeld verhuur, verkoop e.d. maar ook door het organiseren van activiteiten, sponsoring of donateurs.


     
   


 

Vereniging Molenfederatie Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kasteelen

A          Zijpendaalseweg 44
            6814 CL Arnhem

             Postbus 7005
             6801 HA Arnhem

E          info@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E        thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T        06 28 42 26 40

Vereniging
Molenfederatie
Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kastelen

A    Zijpendaalseweg 44
       6814 CL   Arnhem

       Postbus 7005
       6801 HA Arnhem

E     secretaris@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E      thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T      06 28 42 26 40