Skip to main content

Bijeenkomsten moleneigenaren

In november belegt de Federatie een drietal bijeenkomsten voor moleneigenaren.
Daar willen wij graag onszelf aan u voorstellen en onze plannen uiteenvouwen.
Ook horen we graag van de eigenaren waar de behoefte voor ondersteuning ligt.
Moleneigenaren ontvangen via De Hollandsche Molen een uitnodiging voor deze bijeenkomsten.
Mocht u deze niet ontvangen neemt u dan contact met ons op via de gegevens op deze website.
In eerste instantie zijn deze bijeenkomsten gericht op de moleneigenaren.
In een later stadium volgen ook bijeenkomsten voor molenaars en andere betrokkenen in het molenveld.

Voorste Molen Hellouw weer in bedrijf!

Op vrijdag 16 juli werd de Hooglandse molen, ook wel bekend als de Voorste Molen in Hellouw en oorspronkelijk gebouwd in 1803 na een grondige restauratie van de wieken en zware aandrijfas weer in bedrijf gesteld door de heer Peter Drenth, gedeputeerde van de Provincie Gelderland. Deze restauratie is voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Gelderland en subsidiënten waaronder het Prins Bernard Cultuurfonds, het Hendrik Mullerfonds en het molenfonds van de vereniging De Hollands Molen. Bij de heropening waren burgemeester Stoop van de gemeente West Betuwe en diverse vertegenwoordigers uit de molenwereld aanwezig. De molen is één van de nog twee overgebleven poldermolens in de provincie Gelderland en vormt samen met de Achterste Molen enkele honderden meters verderop in de Hellouwse polder , een uniek en zeldzaam ensemble. Tot aan 1947 hebben beide molens deze polder bemalen.

De restauratie betrof o.a. de vier wieken uit 1885 die voor een deel vervangen zijn met het complete hekwerk. Tegelijkertijd is de aandrijfas van de molen gerepareerd. Een specialistische molenmaker, firma van der Wal uit Oud-Alblas, heeft in totaal ruim een jaar gewerkt aan deze restauratie. Het totale project werd begeleid door bouwmeester Gijs van Reeuwijk uit Arum Friesland De Voorste Molen is één van de 7 molens die in eigendom zijn van de Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied.