Voor moleneigenaren

De Molenfederatie Gelderland wil als eerste de spreekbuis zijn namens de moleneigenaren naar de provincie toe en opkomen voor hun belangen. Daarmee probeert zij invloed uit te oefenen op het provinciaal beleid ten aanzien van de molens. Door een goed beeld te schetsen van waar er problemen liggen in het Gelderse molenveld willen we samen kijken naar oplossingen.
De provincie onderkent de ‘versnippering’  binnen de Gelderse molenwereld en streeft naar meer eenheid en samenhang. Dit komt voort uit het feit dat er in Gelderland geen grote stichtingen zijn die veel molens beheren. Er zijn maar weinig eigenaren die meerdere molens bezitten. De Federatie neemt daarin de rol van aanspreekpunt richting provincie en eigenaren wat duidelijkheid creëert naar beide kanten. De Federatie zoekt ook samenwerking met andere partners binnen de erfgoedsector. Bijvoorbeeld via een mogelijke toetreding tot de erfgoedalliantie. Zo komt de belangenbehartiging van de molens steeds beter op de kaart te staan.
Daarnaast wil de Federatie de eigenaren ondersteunen bij werkzaamheden die voor hen in de praktijk problemen op kunnen leveren. Het gaat daarbij om zaken zoals ondersteuning bij het aanvragen van subsidie, contact met de gemeente of bij problematiek betreffende de molenbiotoop. Tevens leiden zaken als brandpreventie en het schilderen van de molen met milieuveilige producten vaak tot vragen.
Ook bij vraagstukken omtrent vrijwilligersbeleid, – hoe genereer ik extra inkomsten of hoe trekken we meer belangstellenden naar de molens – wil de Federatie adviseren en/of ondersteunen.
De Federatie meet zich daarbij een rol aan om kennis en ervaring te bundelen en te verspreiden, o.a. door het aanbieden van cursussen en andere bijeenkomsten.

De Federatie wil alle moleneigenaren in Gelderland benaderen om hen te stimuleren lid te worden en om de behoeften te inventariseren. Alle moleneigenaren kunnen lid worden voor een jaarlijks abonnementsgeld van € 50,00 per molen. Het is een symbolische verbinding waarmee de moleneigenaar aangeeft van de diensten van de Molenfederatie gebruik te willen maken. Dit is een belangrijk signaal naar de betrokken overheden, hoe meer eigenaren lid worden hoe sterker onze positie als belangenbehartiger is.

Vereniging Molenfederatie Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kasteelen

A          Zijpendaalseweg 44
            6814 CL Arnhem

             Postbus 7005
             6801 HA Arnhem

E          info@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E        thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T        06 28 42 26 40

Vereniging
Molenfederatie
Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kastelen

A    Zijpendaalseweg 44
       6814 CL   Arnhem

       Postbus 7005
       6801 HA Arnhem

E     secretaris@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E      thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T      06 28 42 26 40