Geplande activiteiten

Ledenwerving

De Vereniging wil er zijn voor alle personen en organisaties die zich bezig houden met molens in Gelderland. Daartoe benaderen we alle moleneigenaren en vrijwillige molenaars. De eigenaren worden gestimuleerd om lid te worden van de Federatie en de vrijwillige molenaars worden gestimuleerd vriend/donateur te worden van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen (SVGM)

Molencontactdag

Jaarlijks organiseert de Vereniging Molenfederatie een Gelderse molencontactdag in samenwerking met het Gilde van Vrijwillige Molenaars voor alle moleneigenaren en molenaars. In de ochtend worden er lezingen gegeven van actuele ontwikkelingen en in de middag kan een aantal molens worden bezocht waarbij het onderlinge contact voorop staat.

Er zal een molenprijs worden ingesteld, b.v samen met de Gelderse afdeling van het Prins Bernhard Cultuurfonds, die jaarlijks op de Molencontactdag zal worden uitgereikt.

Ook heeft de Vereniging het voornemen om molenroutes te maken door Gelderland die gericht zijn op de toerist.

Cursussen

De Molenfederatie heeft het voornemen om cursussen te organiseren. Daarbij denkt de federatie aan biotoopcursussen, gidsenopleiding, brandpreventie, enz. In de loop van 2021 hoort u hier meer over. Mocht u interesse hebben voor een bepaalde cursus molens betreffende, laat het ons weten.

Vergaderingen

Het bestuur van de Vereniging Molenfederatie Gelderland vergadert gemiddeld 1 keer per 2 maanden. Minimaal een keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering. Hiertoe wordt tijdig een agenda gemaakt en gepubliceerd. Elk lid kan desgewenst agendapunten inbrengen via de secretaris van de Federatie.  (secretaris@molenfederatiegelderland.nl)

vmfg-activiteiten

Vereniging Molenfederatie Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kasteelen

A          Zijpendaalseweg 44
            6814 CL Arnhem

             Postbus 7005
             6801 HA Arnhem

E          info@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E        thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T        06 28 42 26 40

Vereniging
Molenfederatie
Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kastelen

A    Zijpendaalseweg 44
       6814 CL   Arnhem

       Postbus 7005
       6801 HA Arnhem

E     secretaris@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E      thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T      06 28 42 26 40